Banka Çalışanı Maaşları 2020

Bankacılık, geçmişten beri en fazla kazandıran meslekler arasında görülmektedir. Ancak son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler, bankacılık sektörünü de etkilemiştir. Yaklaşık 2008 yılındaki krizden bugüne kadar, bankacıların maaşlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Banka çalışanı maaşları 2020 yılında özel ve devlet bankalarına göre değişir. Aynı zamanda bankadaki kariyere göre de alınan maaşlar farklılık gösterir.

Banka çalışanı maaşları 2020 nasıl belirlenir?

Banka çalışanlarının kariyeri gişe görevlisi olarak başlar. Bu durum hem devlet hem de özel sektör bankaları için geçerlidir. Bankaya ilk başladığınızda asgari ücret üzerinden maaş alırsınız. Bu durumda 2020 yılı için geçerli olan en düşük ücret 2.400 liradır. Banka çalışanlarının aldıkları primler, eğitim giderleri, eğitim ve yol için harcanan masraflar da maaşlarına dahil edilir. Ayrıca her bankanın fazla mesai çalışmaları da vardır.

Bankalar 9.00 ile 17.00 arasında çalışmaktadır. Bazı özel bankaların çalışma saatleri 9.00 ile 17.30 arasındadır. Bu durumda 17.30’dan sonra yapılan çalışmalar için bankacılara fazla mesai ücreti ödenir. Fazla çalışma karşılığı, saatlik ücretin %50’i fazlasıdır.

Bankacıların çalışma saatleri esnektir. Bir bankacının bankayı en erken terk ettiği saat 19.00’dur. Bu durum her banka çalışanı için değişir. Örneğin; gişe yetkilileri banka kapandıktan sonra kasalarını saymak zorundadır. Açık ya da fazla olması durumunda bu durumun sebebi araştırılır. Kasada açık ya da fazla olmaması durumunda ise kasalar toplanır ve özel odalara kilitlenir. Bankada çalışan müşteri temsilcileri ise kredi işleri ile ilgilenir. Banka kapandıktan sonra evrak takibi ve kredi takibi yapmak zorundadır. Bütün bu işlemler için bankacıların en erken çıktıkları saat 19.00’dur. Ayrıca bazı zamanlarda banka müdürü toplantı yapmak isteyebilir. Bu durumda bankadan çıkış saati biraz daha uzar. Bankacılar, çalıştıkları her fazla saat için fazla mesai ücreti alırlar.

Banka çalışanı maaşları 2020 için etkili olan faktörler nelerdir?

Bankacılık sektöründe çok para olduğu algısı bir yanılgıdır. Bakıldığı zaman bankacıların çok maaş aldığı düşünülebilir ancak aldıkları maaş, yaptıkları işe göre oldukça düşüktür. Bunun yanında pek çok özel sektör mesleğine göre, bankacıların aldıkları maaş miktarı yüksektir. Banka çalışanı maaşları 2020 için etkili olan faktörleri şöyle açıklayabiliriz;

 • Alınan maaş miktarı, bankadaki göreve değişir. En düşük maaş gişe görevlilerine verilirken en yüksek maaş banka müdürlerine tahsis edilir.
 • Alınan maaş tutarı kıdeme göre de farklılık gösterir. Gişede çalışan bir personel en az 3 yıldır çalışıyorsa, yeni işe başlayan gişe personeline göre daha yüksek maaş alır. Banka personellerine, performanslarına dayalı olarak her yıl kıdem artışı verilir ve bu da maaş artışı anlamına gelir.
 • Banka personelinin fazla mesaisi, alınan maaşı etkiler. Ne kadar çok fazla mesaiye kalıyorsanız, alacağınız maaş da o kadar artar.
 • Banka çalışanları maaş bordrolu olarak çalıştıkları için gelir vergisine tabidir. Bunun anlamı yıl sonlarına doğru aldıkları maaşlardan %40 kesinti yapılacağıdır. Maaşlarından alınan gelir vergisi her yıl değişmekle birlikte belirli tutarlar üzerinden alınır. Örneğin 7.000 liraya kadar %15’lik kesinti yapılırken bu kesinti alınan maaşa göre artar. Yıl sonlarına doğru da çalışanların maaşlarından %40 kesinti yapılır. Bu da alınan maaşın ciddi oranda düşmesine neden olur.
 • Bazı bankalar, çalışanlarından iki ayda bir çift maaş uygulaması yapar. Bu uygulama genellikle özel bankalarda görülür. Çalışanlar iki ayda ya da üç ayda bir çift maaş aldıklarında, ortalamaya bakıldığında aylık maaşları yükselmiş olur.
 • Bir banka çalışanı, başka bir özel bankaya transfer olarak gidecekse, belirli tutarda maaş teklif edilir. Bu maaş genellikle diğer bankadan alındığında yüksek olur. Örneğin A bankasında 3.000 liraya çalışan bir gişe yetkilisi B bankasına 4.000 lira maşa teklifi ile gidebilir.
 • Bankalar, çalışanlarının performansını arttırmak için bazı dönemlerde prim uygulaması yapar. Bu primler, yapılan ürün satışları üzerinden verilir. Verilen prim miktarı bankaya ve banka şubesine göre değişebilir. Çalışanlar için bu primler genellikle aylık olarak verilmektedir. Çalışanın hedefini tutturarak prim alması da maaşının yükselmesini sağlar.
 • Banka çalışanları, belirli dönemlerde eğitime gönderilir. İşe ilk başladığınız andan itibaren bankaların genel müdürlüklerinden eğitim alırsınız. Yaptığınız iş gereği bu eğitimleri güncel olarak ve sürekli şekilde almanız gerekir. Çalışanın eğitim ve yol masrafları da banka tarafından karşılanır. Bu durumda bankacılar eğitim için ekstra para alırken, aynı zamanda günlük çalışma ücretini de almış olur.

Banka çalışanı 2020 maaşları ne kadardır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi banka çalışanlarının 2020 yılında aldıkları maaşlar, unvanlarına ve kıdemlerine göre değişir. Ortalama olarak banka çalışanı maaşları 2020 tutarları ise şöyledir;

 • Gişe görevlisin ortalama maaş tutarı; 2.400 ile 3.500 lira arasındadır.
 • Gişe asistanının aldığı ortalama maaş tutarı; 2.600 ile 4.000 lira arasındadır.
 • Müşteri temsilcisinin aldığı ortalama maaş tutarı; 2.550 ile 4.100 lira arasındadır.
 • Müfettişin aldığı ortalama maaş tutarı; 3.600 ile 9.000 lira arasındadır.
 • Banka müdürünün aldığı maaş tutarı ortalama olarak; 5.000 ile 24.000 lira arasındadır.
 • Genel müdürün aldığı maaş tutarı; 20.000 lira ile 100.000 lira arasındadır.

Bankacıların her ay fazla mesai ve primlerden aldıkları maaşa bakıldığında en alt kademede olan bir bankacının aldığı maaş için 3.000 lira denilebilir. Özel ve devlet bankalarının verdikleri maaş tutarı da farklılık gösterir. Kamu bankalarında çalışan en düşük memurun maaşı 3.600 liradır. Devlet bankalarının müdürleri ise 20.000 lira tutarında maaş alır. Ancak devlet bankalarında prim ve çift maaş uygulaması yapılmaz.

Yorum yapın